Exkursioner

Exkursioner våren 2024

14 April

Vi besöker Malmö Museum. Garry leder (tel. 070-1410211)

5 Maj 

Fossilletning i Ignaberga Kalkbrott. Mona leder (tel 070-2195653)

        Block med belemniter från Ignabergakalkbrott

19 Maj 

Besök i Impan. Garry leder (tel. 070-1410211)

         Här bröts flussspat(Se exkursionsrapport i förra numret)

Medtag matsäck