Exkursioner

Exkursioner våren 2023

2/4 Exkursion till Fyledalen,. Samling på samåkningsparkeringen vid Bilmånsson i Sjöbo kl 10.00.

Vi besöker Eriksdals kvartsbrott, järnfyndigheten vid Kurremölla och en barytförekomst.

Medtag matsäck

Långexkursionen 18-19/5 planeras att gå till Österlen. Mer information kommer

2 april Besök i ett stenbrott. Vi undersöker alternativ. Garry leder

23 april Besök i Andrarum. Vi letar i första hand trilobiter. Mona leder

18-21 maj planeras besök på intressanta platser kring Vättern. Intresseanmälan

senast 15/4 till Garry