Exkursioner

Vårens exkursioner 2022

24/4 FrualidVi letar bland annat efter ferrierit      

Frualid består av en långsträckt vulkanrest bestående av en rödaktig    bergart av geologiskt intresse. Floran är rik och bjuder inte minst på många arter som är exklusiva för skånska lundar. Ansvarig Christer tel. 079-3411875 

15/5 Ignaberga/Ullstorp Fossilletning. 

Ignaberga kalkbrott. öster om Hässleholm låg under havsytan för cirka 75 miljoner år sedan under kritaperioden. I brottet har man hittat fossiler av havslevande djur från den tiden. Brytning av kalk i Ignaberga har anor från 1100-talet.Ansvarig Mona tel. 070-2195653 

26/5-29/5 Ev. en långexkursion till Norra Kärr och gruvor kring norra Vättern.

                Mer information kommer på vår hemsida.