Årsmöte

Kallelse till årsmöte

Måndagen den 26 februari 2018 med start kl.18.00

I föreningslokalen Jägershillgatan 14 Malmö

Dagordning enl. stadgarna.

Dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, kassarapport mm erhålles vid mötet och kan fås dessförinnan genom att kontakta ordförande.

OBS! Motioner som skall behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen