Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2021

SkGS årsmöte hålls, som det står i kallelsen, måndag den 30 augusti kl. 18.0 . Platsen blir i vår ordinarie lokal på Geocentrum 2 Sölvegatan 12(andra våningen i biblioteket). Mötet sker enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller avstånd och hälsa.

Välkomna,

Lars

 

 

Årsmöte kommer att hållas den 30 augusti kl18.00

Vi vet inte hur smittläget ser ut i slutet av augusti. Det är därför osäkert om vi får utnyttja vår lokal på geologiska institutionen och vi befarar att många fortfarande helst vill undvika att träffas i större grupp. För att ge alla en möjlighet att delta på årsmötet kompletteras därför det formella mötet med ett ”möte per post”. Vi skickar aktuell information till våra medlemmar med Skrivkritan nr 2 2021. Informationen består av kassarapport, revisionsrapport, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag för år 2021. Var och en har möjlighet att skicka sina synpunkter till Sven-Åke Svensson. Han kommer sedan att sammanställa synpunkterna och presentera dem på årsmötet den 30 augusti.

För att det skall fungera vill vi ha in synpunkter före den 15 augusti.

Hör ni inte av er utgår vi ifrån att ni godkänner handlingarna.

Vi hoppas på detta sätt få så många som möjligt att delta i årsmötet.

 

Dagordning enl. stadgarna.

Dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, kassarapport mm erhålles vid mötet och kan fås dessförinnan genom att kontakta ordförande.

OBS! Motioner som skall behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen