Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2019

 

Dagordning enl. stadgarna.

Dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, kassarapport mm erhålles vid mötet och kan fås dessförinnan genom att kontakta ordförande.

OBS! Motioner som skall behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen