Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2021

Ef tersom smittläget fortfarande är allvarligt, ser vi ingen möjlighet att genomföra mötet i mars. Styrelsen har därför beslutat att årsmötet skjuts på framtiden. Nuvarande styrelse fortsätter arbetet fram till att ett årsmöte kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport finns framtagna och kommer att läggas fram på årsmötet. Vill någon ta del av dem redan nu är det bara att höra av sig.

Måndagen den 29 mars 2021 med start kl.18.00 i lokal som meddelas senare

Dagordning enl. stadgarna.

Dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, kassarapport mm erhålles vid mötet och kan fås dessförinnan genom att kontakta ordförande.

OBS! Motioner som skall behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen