Månadsmöten

Vårens månadsmöten 2022

På grund av den snabba smittspridningen tvingas vi ställa in mötet de 31 januari

Förhoppningsvis kan Dan återkomma till hösten 

Bästa hälsningar styrelsen för SKGS 

OBS Mötena börjar 18:00

31/1 ”Grönland efter istiden – invandring av djur och människor” 

Professor Dan Hammarlund berättar

Under sensommaren 2019 deltog Dan i en expedition till nordvästligaste Grönland med Isbrytaren Oden, arrangerad av Polarforskningssekretariatet. Inom projektet provtogs sediment från botten av små sjöar inom isfria områden kring Ryderglaciären som dränerar mycket av den grönländska inlandsisens norra del. Forskningen syftar till att med hjälp av genetiskt material (fossilt DNA) som finns bevarat i sedimenten klarlägga när myskoxen, renen och vissa andra djur och växter (och kanske även människan?) invandrade från närbelägna Ellesmere i Kanada efter den senaste istidens slut. Föredraget fokuserar på fältarbetet och det fantastiska landskapet snarare än på de forskningsresultat som hittills bara långsamt har börjat växa fram.

 

 

28/2 Årsmöte och tema kvarts. Ta med dina bästa kvartsstuffer

28/3 ”Att borra sig genom ett platåberg”

Professor Mikael Calner berättar om borrningar på Kinnekulle. Målet var att borra igenom platåbergets hela lagerföljd av sedimentära bergarter och inte stoppa förrän borren gick ned i underliggande gnejser. På så vis skulle man få ett obrutet sedimentärt arkiv från en grundmarin miljö som sträckte sig över åtminstone 75 miljoner år.

    25/4 ”Bygga tunnlar i krita och lera”

    Lennart Stenman berättar om erfarenheter från tunnelprojekt i London/UK som Crossrail, High Speed 2, Thames Tideway, London Power Tunnel samt Humber tunnels.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*