Månadsmöten

Höstens månadsmöten 2022

29/8 Sommarens fynd och tema fältspater.

      Ta med dina bästa fynd och fältspatstuffer

26/9 Meteoritkväll

Mona och Lars berättar om och visar meteoriter. Ta gärna med egna och visa

31/10 Grönland efter istiden – invandring av djur och människor

         Professor Dan Hammarlund berättar

Under sensommaren 2019 deltog Dan i en expedition till nordvästligaste Grönland med Isbrytaren Oden, arrangerad av Polarforskningssekretariatet. Inom projektet provtogs sediment från botten av små sjöar inom isfria områden kring Ryderglaciären som dränerar mycket av den grönländska inlandsisens norra del. Forskningen syftar till att med hjälp av genetiskt material (fossilt DNA) som finns bevarat i sedimenten klarlägga när myskoxen, renen och vissa andra djur och växter (och kanske även människan?) invandrade från närbelägna Ellesmere i Kanada efter den senaste istidens slut. Föredraget fokuserar på fältarbetet och det fantastiska landskapet snarare än på de forskningsresultat som hittills bara långsamt har börjat växa fram.

28/11 Årets auktion.

 

OBS Mötena börjar 18:00

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*