Månadsmöten

Vårens program2023

Månadsmöten

30 januari Dendrokronologi, fil dr Anton Hansson

Anton Hansson, fil.dr. och forskare vid Geologiska institutionen, Lunds universitet. Dendrokronologi är en metod för exakt åldersbestämning av virke och är vital för forskning både inom naturvetenskap och kulturvetenskap. Virket som ska åldersbestämmas kan till exempel komma från byggnader eller arkeologiska utgrävningar, skeppsvrak, tavlor och andra kulturföremål eller naturfynd i torvmossar. Med hjälp av årsringarnas variation i tjocklek kan trä från dessa föremål åldersbestämmas, ofta till ett exakt avverkningsår, och även virkets proveniens kan bestämmas. Han kommer att berätta om hur dendrokronologi fungerar, inom vilka forskningsområden dendrokronologi används och han kommer också att visa några exempel där dendrokronologi har använts. Labbesök ingår.

27 februari Årsmöte Efter mötet ”Tema fosfater”: Ta med dina egna stuffer och visa för oss andra.

27 mars Professor Ulf Söderlund berättar om sin forskning rörande superkontinenter.

24 april Klubbafton med stuffanalys Ta med stuffer du undrar över.

 

OBS Mötena börjar 18:00

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*