28/4 Västanå järngruva

19/5 Bärnstensletning

1-2/6 Exkursion till Öland