19/4 Vi letar fossil i Ullstorp

26/4 Vi besöker Västanå

10/5 Åter till Nödhjälpsvägen